דצמבר 2021

רישיון קבלן

קבלנים וקבלני משנה מורשים על ידי המקצוע לבצע את העבודה הספציפית שהם יבצעו (הקבלן הכללי פסול). למרות שבדרך כלל הקבלן הכללי יכול לשכור קבלני משנה להשלמת...